Skisse for anleggsplaner

Årsmøte i Drangedal IL vedtok: 1.) å gå i gang med arbeid for å utvide lysløype 2.)Skisse for Anleggsplaner vedtatt av årsmøte i Drangedal IL 2013 3.) Prosjektering av kunstgressbane som blir lagt frem på et ekstraordinert årsmøte senere i år

skisse

Kommentarer til skisse
1. Kunstgressbane
2. 40*60 fotballbane
3. Garasje/lager/tidtaker ski
4, 5, 6 Fylle ut med overskuddmasse fra 1
7. Løpebane
8. Skyte bort litt av fjellknatte
9. Endring av lysløype trase
10. Overskuddsmasse fra 1, anlegge en liten vold mot veien