Aktivitetslederkurs

Fotballgruppa vil i samarbeid med Telemark fotballkrets avholde et Aktivitetslederkurs/barnefotball del1. Kurset inngår som en del av opplegget for å bli trener med c-lisens.

Det har vært gjennomført påmelding til kurset i desember og januar, og omkring 10 stykker skal delta. Kurset består av to teorikvelder på Klubbhuset fra kl. 18-20. De avvikles 10. og 25 februar.

Temaene vil være miljø og grunnleggende retningslinjer for god og utviklende barnefotball. Hva er god aktivitet i barnefotball , hvordan sette opp en god trening for barna med tanke på ulik interesse og modning, effektiv organisering og læring gjennom smålagspill.

Kurset avsluttes 4. mars (denne datoen vil bli endelig fastsatt på teorikveldene) med en praksiskveld. Deltagerne gjennomfører praksisen 2 og 2 sammen med en gruppe barn i alderen 11-13 år.