Styret

Årsmøte mars 2020 er utsatt som følge av COVID-19 pandemien.

Hovedstyret i Drangedal idrettslag 2018

Leder :            Sondre Mikalsen
Nestleder :      Elin Furunes
Kasserer:        Wilma Schrik
Sekretær:        Tor Vidar Kilane
Styremedlem:  Bård Bråten
Styremedlem:  Einar Straume
Styremedlem:  Ellen Øygarden Nordbø
Styremedlem:  Jan Erling Sætre