Styret

Styret i fotballgruppa

Leder : Ellen Ø. Nordbø
Nestleder/sekretær : Arne Lunde
Kasserer: Hilde Melås
Styremedlem/FIKS: Anette F. Wesner
Sportslig leder junior: Stig Esborg
Sportslig leder Senior: Leif Bærstad
Utstyrsansvarlig: Hege Tengesdal
Varamedlem: Bjørnar Luggens