Styret

Håndballstyret for 2016 er:

Leder:  Kristine Nerbøe Voje

Nestleder:  Gunn Marit Østland Sundset

Sekretær:  Monica Tveitan

Kasserer:  Hannah Tveit

Styremedlem:  Tanja Alvheim

Styremedlem:  Gro Anita Tørnes Kleiv