Anleggsplan

Anleggsplan for Drangedal idrettslag.

Vedtatt av hovedstyret 4.mars 2012.

1. Prioritet. Kunstgressbane.

Drangedal idrettslag har et stort behov for en helårs kunstgressbane. Det vil gi mye bedre muligheter til trening vinterstid, og frigjøre tid i idrettshallen. På våren slipper man den store slitasjen på gressbanene som man har i dag. Ikke minst unngår man utsettelser og avlysninger av oppsatte kamper. noe som i dag er et stort problem. Med den aktiviteten som er i fotballgruppa er det i tillegg nødvendig med mer areal til kamp og trening.

2. Prioritet. Nytt lagerbygg/garasje.

Drangedal idrettslag har etter hvert fått en stor maskinpark. Vi har en tråkkemaskin, en beltevogn, en traktor, gressklipper m.m., samt diverse utstyr til disse. En ny kunstgressbane vil også kreve mye nytt av maskiner og redskap. Vi trenger derfor et nytt lagerbygg/garasjer for å ta vare på alt dette på en god og sikker måte.

3. Prioritet. Utvide lysløypa.

Med nedleggelsen av skytebanen ble store arealer frigjort til annen bruk. Drangedal idrettslag har i dag stor aktivitet innenfor langrenn og skiskyting. Vi ønsker derfor å utvide/forlenge nåværende lysløypeanlegg.

4. Prioritet. Rehabilitere og modernisere løpebanen og friidrettsanlegget ved hovedbanen.

En opprustning og modernisering av løpebanen og andre friidrettsanlegg rundt hovedbanen er nødvendig for å få opp aktiviteten innenfor friidrett.

5. Prioritet. Skileikanlegg.

Et skileikanlegg er et bevegelsesmiljø for allsidig, utfordrende og spennende samleik på ski. Krav til anlegget går både i bredde ( ulike aktiviteter ) og i dybde ( ulike vanskelighetsgrader i aktivitetene ). Tilrettelagt for flest mulige situasjoner innenfor hopp, renn, sving og gang, og med størst mulig variasjon og dybde innenfor et begrenset område. Skileikanlegg faller inn under betegnelsen «Nærmiljøanlegg» i kulturdepartementets definisjon av ulike typer idrettsanlegg. Det er mulighet til å søke om spillemidler til slike anlegg.

6. Prioritet. Rehabilitering av hoppbakkene i Langmyrheia.

Hoppbakkene i Langmyrheia har ikke vært i bruk på flere år. Det har ført til at anlegget har forfalt og i dag ikke lenger kan brukes. Omfattende rehabilitering og modernisering er nødvendig.