G12 (1)

 

Trener: Åse Stauch Solvang, Roy Ingar Solheim (roy.ingar@dean.no, 91803073)
Oppmann: Åse Stauch Solvang

Terminliste 2013 G12 (1)