J14

I front fra venstre: Marie Ovidie Eskilt, Ane Valle Berntsen, Karoline Skarpodde, Marita Johansen, Kristina Bergmann Bak fra venstre: trener Gro Anita Stenberg, Andrea Lindheim, Nora Hasel, Kristina Jonskås, Guro Herfoss, Thea Stenberg. Fraværende: Vendla Aasen og trener Gro Eskilt
I front fra venstre: Marie Ovidie Eskilt, Ane Valle Berntsen, Karoline Skarpodde, Marita Johansen, Kristina Bergmann
Bak fra venstre: trener Gro Anita Stenberg, Andrea Lindheim, Nora Hasel, Kristina Jonskås, Guro Herfoss, Thea Stenberg.
Fraværende: Vendla Aasen og trener Gro Eskilt

Trener: Gro Anita Stenberg og Gro Eskilt
Oppmann: Jørn Berntsen

Terminliste 2013 J14